שעות שינה

   

   

  טבלת שעות שינה מומלצות :

  קבוצת הגיל

  הגיל בשנים

  סך כל שעות השינה המומלצות ביממה

  1.           תינוקות

  החל מ- 3 עד 12 חודשים

  14 עד 15 שעות

            Toddlers פעוטות

  החל מ- 1 עד 3 שנים

  12 עד 14 שעות

  1. Preschoolers   גן חובה

  החל מ- 3 עד 5 שנים

  11 עד 13 שעות

  School-aged  ביה"ס היסודי

  החל מ- 6 עד 12 שנים

  10 עד 11 שעות

  1. Adolescents    מתבגרים

  החל מ- 12 עד 18 שנים

  8.5 עד 9.5 שעות

  לילה טוב וחלומות נעימים ....